Arvo tarkoittaa eri ihmisille ja eri tilanteissa erilaisia asioita. Käyttäytyminen voi olla arvokasta, on arvohuoneistoja ja arvokkaita ihmissuhteita. Entä tavaran arvo? Onko 250 euroa maksavan takin arvo 250 euroa? Ehkä myyjälle arvo voidaan mitata rahassa, mutta mikä on takin arvo käyttäjälleen? Saako ostaja mielihyvää ostotapahtumasta vai vastaako takki jononkin tarpeeseen?

Kenkäkauppa

Joskus, kun kengät ostettiin kerran elämässä ja aina nahkaisina, niiden arvo vaihteli merkittävästi ajan myötä. Ajatellaan, että uudet nahkakengät maksavat 100 euroa. Asiakas on tyytyväinen tekemäänsä ostokseen, vaikka kenkien (rahallinen) arvo alkaa laskea heti ostotapahtuman jälkeen. Vai ostaisitko itse myymälän ovella edellisen asiakkaan ostamat kengät samalla hinnalla, jonka hän maksoi…


Poka-Yoke is a Japanese term, which means minimizing the possibility of mistakes or errors. It is well known within Lean development and thinking. Originally it was called Baka-Yoke but, as that means “idiot-proof”, a more civil term was coined. What is Poka-Yoke in practice and what do we need it for?

Let’s start with a brief look into what Lean is. Lean is a method used to make production and service processes more effective. Through Lean, for example, all unnecessary, useless and even harmful can be removed from different processes. When successful, Lean is continuous instead of single projects. The…


Poka-yoke on japaninkielinen termi, joka tarkoittaa virheiden mahdollisuuden minimoimista.

Menetelmää käytetään paljon lean-kehityksessä ja -ajattelussa. Aiemmin siitä käytettiin termiä baka-yoke, joka tarkoittaa kirjaimellisemmin idioottivarmaa, mutta se kuulosti joidenkin korvaan liian rajulta, joten ilmaisua lievennettiin. Mitä poka-yoke sitten käytännössä on ja mihin sitä tarvitsemme?

Alkuun pieni kertaus siitä, mitä lean on. Se on tuotanto- tai palveluprosessien tehostamiseen liittyvä ajatus- ja toimintamalli, jossa pyritään muun muassa poistamaan prosessista kaikki turha, tarpeeton ja vahingollinen. Onnistunut lean-toiminta on jatkuvaa, eikä niinkään yksittäisiä lean-projekteja. Organisaation ajatusmaailmaan ja toimintamalleihin täytyy kuulua jatkuvan kehittämisen tahtotila. …


What is Lean and how does it affect our every day living?

Let’s start with a confession: I am not a Lean expert, yet. I just recently started studying Lean and have so far managed to get certified as Six Sigma White Belt and Lean Specialist. So I am only just beginning my journey to become a Lean Expert — and that is exactly why I am the right person to explain what Lean is.

Before diving deeper into the world of Lean, let me explain it briefly: Lean is common sense depicted in Japanese terms. To explain it in a bit more detail, it is a continuous development process which aims…


Mitä on lean ja miten se näkyy jokapäiväisessä elämässämme?

Ihan alkuun tunnustus: en ole lean-asiantuntija, vielä. Aloitin leanin opiskelun vasta hiljattain ja olen suorittanut Six Sigma White Belt ja Lean Specialist -sertifikaatit. Eli olen alkutaipaleella matkalla lean-asiantuntijaksi - ja juuri siksi oikea henkilö kertomaan, mitä lean on.

Ennen syvempää asian selvittämistä annan tiiviin kuvauksen siitä, mistä on kyse: lean on arkijärkeä kuvattuna japanilaisilla termeillä. Vähän laajemmin selitettynä lean on jatkuvan kehityksen malli, jonka tavoitteena on virtaviivaistaa tuotanto- tai muita prosesseja muun muassa poistamalla niistä niin sanottua jätettä (waste). Jäte on kaikkea sitä turhaa ja ärsyttävää arkipäivän toimintaa vaikeuttavaa tai hidastavaa sälää, jota ei välttämättä edes huomaa. …

Esa H

Writer, Reader, Thinker, Generalist.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store